●Πιστοποιητικό απόδοσης λέβητα καυστήρα

Εκδίδουμε πιστοποιητικό απόδοσης λέβητα καυστήρα με μετρήσεις  ρύπων από  ηλεκτρονικό αναλυτή καυσαερίων για χρήση σε μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας .

Στο πιστοποιητικό ελέγχου αναγράφονται:

  •     Στοιχεία κτιρίου και ιδιοκτήτη
  •     Τεχνικά στοιχεία λέβητα καυστήρα
  •     Μετρήσεις καυσαερίου
  •     Βαθμός απόδοσης
  •     Παρατηρήσεις που μπορεί να υπάρξουν  


Η έκδοση πιστοποιητικού εκδίδεται δωρεάν όταν έχει γίνει περιοδική συντήρηση λέβητα – καυστήρα από την εταιρεία μας.

Πίσω