●Μηχανολογικές μελέτες

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μηχανολογικών μελετών. Επίσης αναλαμβάνουμε την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού σε συστήματα θέρμανσης, ενδοδαπέδιας θέρμανσης, κλιματισμού.

Μελέτες

  •     Αποχέτευσης
  •     Ύδρευσης
  •     Πισίνας
  •     Παθητικής πυρασφάλειας
  •     Ενεργητικής πυρασφάλειας
  •     Θερμικών απωλειών
  •     Κατανομής δαπανών

Επίσης μελετάμε και συμβουλεύουμε απλούστερες  κατασκευές  για τις μηχανολογικές ανάγκες όλων των κτιρίων 

Πίσω