●Αυτονομίες θέρμανσης

Η αυτονομία θέρμανσης είναι ο μηχανισμός – αυτοματισμός για τον έλεγχο της κεντρικής θέρμανσης από κάθε ένοικο ξεχωριστά . Οι τρόποι αυτονομίας είναι διάφοροι αλλά οι πιο διαδεδομένοι είναι με ωρομετρητές και με θεμιδομετριτές.

Η αυτονομία με θερμιδομέτρηση  είναι πιο αξιόπιστη και αντικειμενική αλλά το κόστος εγκατάστασης και αγοράς είναι τις περισσότερες φορές απαγορευτικό.

Η λύση με ωρομέτρηση είναι η πιο διαδεδομένη και ευρέως εγκατεστημένη στην Ελλάδα αλλά και την πόλη μας. Για να μεταφραστούν οι ώρες κατανάλωσης σε χρήματα θα πρέπει να υπάρχει μελέτη κατανομής δαπανών.  

Εμείς αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση ή την επισκευή αυτονομίας σε παλιές και νέες πολυκατοικίες , τόσο στο υδραυλικό όσο και στο ηλεκτρολογικό μέρος αυτής. Μελετώντας τον χώρο σας μπορούμε να σας δώσουμε την καλύτερη λύση για τις ανάγκες σας και να εξασφαλίσουμε την άνεση της θέρμανσης στον κάθε ένοικο ξεχωριστά.

Επικοινωνήστε μαζί μας  για να να επισκευτούμε την πολυκατοικία σας και να σας δώσουμε  περισσότερες πληροφορίες για την αυτονομία αλλά και την προσφορά μας .

Πίσω