●Αντλίες θερμότητας

Αντλίες θερμότητας από την πιο αξιόπιστη εταιρεία της αγοράς Carier.

Ο όρος αντλία θερμότητας αναφέρεται στις μονάδες, οι οποίες χρησιμοποιώντας βοηθητικά την ηλεκτρική ενέργεια, παίρνουν θερμότητα που υπάρχει στον εξωτερικά των χώρων αέρα και τον μεταφέρουν μέσα στο χώρο. Λειτουργούν δηλαδή σαν αντλίες που αντλούν τη θερμότητα που υπάρχει στον εξωτερικό αέρα, στέλνοντάς την μέσα στους χώρους. Για παράδειγμα τον Χειμώνα όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι 10° C, ο αέρας έχει θερμότητα μεγαλύτερη απο ότι εάν η εξωτερική θερμοκρασία ήταν 2° C. Έτσι η αντλία θερμότητας με την εξωτερική της μονάδα παίρνει τον αέρα των 10° C αφαιρεί αυτό το ποσό θερμότητας και τον απορρίπτει ξανά στο περιβάλλον με θερμοκρασία 2° C. Έπειτα με αυτή την ενέργεια που προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ από το περιβάλλον μπορεί να ζεσταθεί το νερό, το οποίο με την σειρά του ζεσταίνει τους χώρους, μέσω τυπικών συστημάτων θέρμανσης, όπως ενδοδαπέδια, μονοσωλήνια με σώματα panel αλλά και βέβαια με χρήση εσωτερικών μονάδων Fan Coils, όπου σε αυτή την περίπτωση από το ίδια σώματα μπορούμε να έχουμε και ψύξη. Συνεπώς η αντλία θερμότητας είναι η μόνη ανθρώπινη μηχανή που έχει βαθμό απόδοσης μεγαλύτερο από τη μονάδα.

Πίσω